My Collections

Home Run (1932) - Liggett & Myers

Home Run (1932) - Liggett & Myers

Overprint 1932

Full pack